01 : A přišla dlouhá noc - a po ní žádné ráno... O. Scheinpflugová 02 : ...žít je tak složité a umřít je tak prosté... O. Scheinpflugová
03 :Není smrti, zůstává věčně živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý. Fr. Halas 04 : Cokoliv jsme na tobě milovali, a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů. Tacius
05 : Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny. Jiří Wolker 06 : Dotlouklo navždy to dobré srdce, klesly studené ty upracované ruce, anděl smrti políbil tu milou, ustaranou tvář.
07 : Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví čím byla maminka každému z nás. Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní nám její hlas. 08 : V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jenom jednou. Kdybychom si oči vyplakali, její už se neohlédnou.
09 : Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí... 10 : Po utrpení - klid...
11 : Je země mrtvých a je země těch, kdo žijí; a mezi nimi láska, to je most, který všechno přetrvá a všemu dává smysl. T. Wilder 12 :Ženu statečnou kdo nalezne? Neboť daleko nad perly cena její.
13 : A nikdo nemůže srp času odvrátit, jen v dětech můžeš mu navzdor - ač mrtev - žít. W. Shakespeare 14 : Co vděkem za lásku a péči Tvou Ti můžem dát, hrst krásných květů naposled a pak jen vzpomínat.
15 : Jediná na světě, kdo by ji neměl rád, jež umí odpouštět a tolik milovat, na ní nám zůstane nejhezčí vzpomínka, ta bytost nejdražší, to je Tvá maminka. 16 : Nemáme moci, abychom tě zdrželi, máme jen své slzy... Thákur
17 : Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou. 18 : Smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co těžké je, co zlé je, to umírání je. J. Wolker
19 : Nic z toho dobrého a krásného cos učinila se neztratí. Všechno zůstane. A. France 20 : Kdo v srdcích žije - neumírá... Fr. Hrubín
21 : Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla, a lesy budou dále v slunci snít a vody dřímat v lesku bílých hvězd. J. Zeyer 22 : Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.
23 : Nikdo mne nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem. Když o mně hovoříte a myslíte na mne, žiji přece dál... Ennius 24 : Dotlouklo srdce drahé maminky odešla na věčnost spát. Maminko drahá zůstaneš s námi ve věčných vzpomínkách.
25 : Nejdražší na světě je srdce matky, kdo ztratil ji, chudý je, byť i měl největší statky 26 : My s touhou čekali den Tvého uzdravení. Ty jsi však odešla, odkud není navrácení.
27 : Přestalo tlouci srdce tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene, bolestí znaveno přestalo bít, nebylo léku jímž mohlo by žít. 28 : J. Seifert: MAMINKA Zvedám jí ruku. Je v ní chlad; prsty jsou přitisknuté k dlani. Kytičku chci jí do nich dát, už naposledy tentokrát... a ještě se mi brání.
29 : Život jak pohádka pouhá, pro každého je jinak dlouhá. Dík za to, čím jsi nám v životě byla, za každý den, v němž jsi s námi žila,maminko naše milá. 30 : Život měříme skutky, a ne časem. Seneca
31 : Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází dobrý život. V. M. Kramerius 32 : Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší, je jako kámen němý. V. Závada
33 : Podzim už platí listím svou útratu. Je konec láskám, konec nenávistím, podzim už platí listím a není návratu. V. Nezval 34 : Ne věnce ani pomníky - ale zlatá stopa, která zbyla, svět jenž je krásnější proto, žes tu byla...
35 : A láska zůstala - ta smrti nezná. 36 : A za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla, za život jaký byl... D. Šajner
37 : Smrt prošla kolem. život jde dál. Rozprostřel závoj, protkaný bolem, v něm ukryt je žal. 38 :Vinice prázdné, hrozny obrané, je sklizeno, co dozrálo...
39 : Do smrti nejdelší Tě ve všech dobrých lidech hledat nepřestanu. 40 : Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti.
41 : Proč musíme, i když nám slzy kanou, jen vroucné sbohem dát, a na rozloučenou s maminkou, jen smutně zamávat. 42 : Ráda jsi pro nás žila, tak ráda jsi pro nás pracovala zlý osud nám Tebe náhle vzal a co my za lásku Tvou Ti můžem dát? Jen hrst krásných květù a v slzách vzpomínat.
43 : Život můj je u konce. Vás, drazí, cesta vede dál - loučím se s Vámi, stisk ruky Vám již nemohu dát, měla jsem Vás všechny, měla jsem Vás ráda. 44 : Buď vůle Tvá...
45 : Ještě jedenkráte vyjít do polí, ještě jednou moci potěšit se jarem, vidět louky kvést a zlátnout obilí, ještě rozloučit se s životem jak darem... 46 : Co těžké je, co zlé je, to umírání je. Jiří Wolker
47 : Odešla... Zhasly oèi, které vždy jen s láskou na nás hledívaly. Umlkla ústa, jež nikdy nechtìla ranit. Dotlouklo srdce maminky nejdražší. 48 : Dotlouklo šlechetné srdce, které nás tolik milovalo
49 : Šla žitím matka má, jak kajícnice smutná. 50 : Odešla jsem od Vás, kteří jste mě rádi měli, aniž by rty mé, Vám sbohem zašeptaly.


Verše pro muže

01 : A přišla dlouhá noc - a po ní žádné ráno... O. Scheinpflugová 02 : ...žít je tak složité a umřít je tak prosté... O. Scheinpflugová
03 : Není smrti, zůstává věčně živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý. Fr. Halas 04 : Cokoliv jsme na tobě milovali, a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů. Tacius
05 : Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny. Jiří Wolker 06 :Odcházím od vás, děti mé drahé, maminku zanechal jsem vám, vraťte ji lásku, kterou vám dala, za to já děkuji vám.
07 : Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí... 08 :Měl jsi nás rád, chtěl jsi ještě žít. Nebylo však léku, musels odejít.
09: Všechno jsem tu nechal, záhony i luka, i žhavý pot z čela vsáklý do polí, jen jedno si bere do hrobu má ruka, jako suky tvrdé selské mozoly 10 : Od známých milých tváří, jdu, poutník, nevím kam. Jak mnozí šli již dříve, jdu jako oni sám. Jen ještě pohled zpátky, s tím trpce němým rtem a kdož mi ruku stiskli,všem dík a sbohem všem. J. V. Sládek
11 : A nikdo nemůže srp času odvrátit, jen v dětech mùžeš mu navzdor - ač mrtev - žít. W. Shakespeare 12 : Co vděkem za lásku a péči Tvou Ti můžem dát, hrst krásných květů naposled a pak jen vzpomínat.
13 : Nemáme moci, abychom tě zdrželi, máme jen své slzy... Thákur 14 : Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.
15 : Smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co těžké je, co zlé je, to umírání je. J. Wolker 16 : Nic z toho dobrého a krásného cos učinil se neztratí. Všechno zůstane. A. France
17 : Kdo v srdcích žije - neumírá... Fr. Hrubín 18 : Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla, a lesy budou dále v slunci snít a vody dřímat v lesku bílých hvězd. J. Zeyer
19 : Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte. 20 : Nikdo mne nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem. Když o mne hovoříte a myslíte na mne, žiji přece dál... Ennius
21 : A umírá-li člověk sám a tich, umírá s ním i jeho první smích, a první polibek a první boj, vše vezme s sebou pro mír, pro pokoj... V. Nezval 22 : V neznámý svět odešel jsi spát. Zaplakal každý, kdo tě měl rád. Co osud vzal, to nikdy nevrací, i když nám srdce žalem krvácí.
23 : Přestalo tlouci srdce tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene, bolestí znaveno přestalo bít, nebylo léku jímž mohlo by žít. 24 : Tak krátko jsem šel s Vámi. Hle, tu se cesta dělí - a ptáci nad hlavou, mě píseň nedopěli... J. Wolker
25 : Život měříme skutky, a ne časem. Seneca 26 : Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází dobrý život. V. M. Kramerius
27 : Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen němý. V. Závada 28 : Opouštím vás, moji milí, všechny jsem vás miloval. Vy a práce, tož můj život, vše jsem tady zanechal.
adsfasf29 : J. V. Sládek: STARCI Těžký klas a starý kmen chladnou smrtí pokosen. sfa 30 : Sbohem má rodná vesničko, sbohem vy krásné lesy a stráně, sbohem vy lidé upřimní, vzpomeňte si někdy na mne. Rodné brázdy v šíř i v dál, co já se vás naosíval, naoral.
31 : Ne věnce ani pomníky - ale zlatá stopa, která zbyla, svět jenž je krásnější proto, žes tu byl... 32 : A láska zůstala - ta smrti nezná.
33 :A za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla, za život jaký byl... D. Šajner 34 : Smrt prošla kolem. život jde dál. Rozprostřel závoj, protkaný bolem, v něm ukryt je žal.
35 : Vinice prázdné, hrozny obrané, je sklizeno, co dozrálo... 36 : Do smrti nejdelší Tě ve všech dobrých lidech hledat nepřestanu.
37 : Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti. 38 : Fráňa Šrámek: UPROSTŘED CESTY Ať cesty nikam nevedou, Tys po nich šel a šel jsi rád, těch cest se nesmíš, nesmíš ptát, snad není cest, jen lidé jdou a jedna z hvězd je vždycky Tvou a z té Ti zazní odpověď až přestaneš se ptát...
39 : Rád jsi pro nás žil, tak rád jsi pro nás pracoval, zlý osud nám Tebe náhle vzal a co my za lásku Tvou Ti můžem dát? Jen hrst krásných květů a v slzách vzpomínat. 40 : Život můj je u konce. Vás, drazí, cesta vede dál - loučím se s Vámi, stisk ruky Vám již nemohu dát, měl jsem Vás všechny, měl jsem Vás rád.
41 : Buď vůle Tvá... 42 : Ještě jedenkráte vyjít do polí, ještě jednou moci potěšit se jarem, vidět louky kvést a zlátnout obilí, ještě rozloučit se s životem, jak darem...
43 : Co těžké je, co zlé je, to umírání je. Jiří Wolker 44 : Loučím se s Vámi, přátelé milí, ruky stisk dnes už Vám nemohu dát, srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se se všemi, kdo měl mne rád.
45 : Dotlouklo šlechetné srdce, které nás tolik milovalo 46 : Světem prošel jako dobrý člověk, čím byl svým to ví jen ti, kdo jej ztrácí.
47 :Odešel jsem od Vás, kteří jste mě rádi měli, aniž by rty mé, Vám sbohem zašeptaly. 48 : Kdo smrti bojí se ten netrpěl ten na životě lpí - Kdo tisíc nocí protrpěl, ten ví, jak sladce tomu, kdo spí. J. V. Sládek
49 : Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. A každý kdo jest živ a věří ve mne, neumře na věky. Evang. sv. Jana 11,25,26 50 : V náručí Boží, odkud jsme vyšli, všichni se navečer sejdeme zas. J. V. Sládek
Verše pro ženy http://pohrebnisluzbaholice.cz/ Super User
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytické cookies
Google analytics
OK
Odmítnout